Replacement Virksomheder

Hurecon har stor erfaring indenfor replacement og vi har et stort netværk. Vi har flere forskellige forløb, alt afhængig af hvad der ønskes.

Vi tilbyder både individuelle forløb samt gruppebaserede forløb


adult agency business 7110 resize

Individuelt outplacement forløb

Direktører og ledere.
Specialister, akademikere og funktionærer.
Medarbejderen tilknyttes en fast seniorrådgiver. Rådgiveren fungerer som sparringpartner og konsulent. Forløbet er personligt og fortroligt mellem medarbejder og rådgiveren.

Indholdet og omfanget af rådgivningen tilpasses situationen og individuelle behov. Forløbet er typisk ret intensivt i de første 1-2 måneder afhængig af medarbejderens præferencer. Perioden varierer typisk fra 3 måneder til 12 måneder, hvor medarbejder og rådgiver løbende vil mødes, og der vil være e-mailservice og telefonrådgivning. Der vil typisk være en vekselvirkning mellem hjemmeopgaver og konsulentbistand.

Indhold i et individuelt outplacement forløb vil indeholde elementer som:

1. Sikring af fremtidig karrierevej med kompetencecheck:


Indledende møde med introduktion af rådgiveren og forløbet, samt afklaring af medarbejderes nuværende situation, herunder evt. konsekvenser opsigelsen har for medarbejderen/dennes familie med afklaring af nye muligheder her og nu. 
Afdækning af medarbejderens faglige og personlige kompetencer, herunder afdækkes mulighed for karriere- eller brancheskift.
Personlighedstest GPPI, STV og SIV, der er markedets stærkeste testpakke til afklaring/personlig udvikling i genplaceringsforløbet. Resultatorienteret coaching i gennem hele forløbet.

2. På vej mod nyt job - handlingsplan med realiserbare milestones:

Udarbejdelse af cv samt udarbejdelse af såvel opfordrede som uopfordrede ansøgninger. 
Gennemgang af relevante jobopslag, herunder ”gå bag om” en stillingsannonce med analyse af virksomhedens krav og ønsker.
Udvælgelse af potentielle virksomheder mv.  
Igangsættelse af netværksproces, der skal udbygge medarbejderens netværk, herunder jobbanker, kontakt til relevante headhuntere og rekrutteringsbureauer mv. 
Jobsamtalen, teknik og samtaletræning. 
Forhindringer – hvad forhindrer medarbejderen i at nå målet. 
Løbende motivation. 
Assistance til løn- og kontraktforhandling.

3. Målet er nået – godt i gang i det nye job:

Opfølgning på hvordan det går i det nye job i de første måneder.
Afslutning og evaluering af forløbet.


apple check computer 7079 resize

Workshop/Gruppebaseret outplacement


Outplacement kan foregå som gruppebaseret workshop. Der kan være max. 8 medarbejdere på et hold, da det er essentielt med relativt begrænset antal for at tilsikre optimalt udbytte for den enkelte medarbejder. 


Et workshopforløb bliver holdt internt i virksomheden, og virksomheden afgør, hvordan grupperne bliver sammensat. 

Workshop forløb foregår over 3 dage som følger:

1. dag: Opstartsmøde med introduktion af programmet efterfulgt af: 1 x 6 timers workshop.

2. dag: 1 x 6 timers workshop.

3. dag: 1 -1½ times individuel sparring.

Medarbejderne gives endvidere mulighed for at kontakte os pr. e-mail eller tlf. ud over møderne frit efter behov – også efterfølgende workshoppens afslutning.


Indhold i workshop vil være:

 • Identificere stærke faglige og personlige egenskaber.
 • Identificere personlige tilfredshedsfaktorer og jobværdier.
 • Udarbejde cv og personlig/faglig profil.
 • Udarbejde et eller flere jobmål.
 • Skrive ansøgning.
 • Finde firmaer med potentielle jobmuligheder, herunder jobsøgning via internet, udvælgelse af relevante rekrutteringsfirmaer samt effektiv anvendelse af det personlige netværk.
 • Skrive ansøgning.
 • Forberede og udføre jobsamtale.
 • Arbejde målrettet og systematisk med det videre jobsøgningsforløb på basis af en handlingsplan.

Vores erfaring

Alle koncepter hos Hurecon er udarbejdet med baggrund i mange års erfaringer, og vores sikkerhed/succesrate hører til blandt de bedste. De vil opleve, at den kvalitet Hurecon yder, gerne strækker sig lidt længere end andre gode konsulent virksomheder.

 

Værdigrundlag

 • Vi bygger vores forretning på tillid

 • Vi vil være et sikkert og pålideligt valg

 • Vi står inde for "no cure no pay"

 • Vi respekterer individet

 • Vi udfører excellent service