Persondatapolitik

VORES PRIVATLIVSPOLITIK – PERSONDATALOVEN/GDPR

 

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Behandlingen af dine personoplysninger vil bl.a. omfatte opbevaringen af din jobansøgning og dit CV m.v. og de vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk system.

Vi opfordrer dig til kun at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning etc., der er relevante for den stilling, du søger. CPR-nummer og andre personoplysninger, der ikke er relevante i forbindelse med en rekrutteringsproces, skal du ikke medsende.

Kontaktoplysninger:

Hurecon er dataansvarlig, og vi sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hurecon

Centervænget 19 st.th.

3400 Hillerød

CVR 26119673

Telefonnr. +45 20495451

Dataansvarlig: Margaret Petersen

Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.hurecon.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og hvad bruger vi dem til

Vi behandler kun de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Vi behandler også personoplysninger om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via LinkedIn, en online søgning e.l.  

Formålet med at behandle dine personoplysninger er rekruttering, coaching etc.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor ud fra berettigede (legitime) interesser. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Vi bruger kun de data, vi har brug for, til det konkrete formål.

Eventuel kontakt til tidligere arbejdsgivere e.l.  i forbindelse med eks. referencer, vil kun foregå, når du giver dit samtykke.

 

Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du kommer i betragtning til en stilling hos en kunde hos Hurecon, må vi udveksle dine personoplysninger med denne kunde. Kunden agerer i sådan situation som selvstændig dataansvarlig.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor.

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV, din jobansøgning og andet relevant materiale, ændrer sig, så vi kan foretage ændringerne.

 

Dine rettigheder:

Som registreret har du en række rettigheder. Du har ret til:

 • at blive oplyst om behandlingen af data
 • indsigt i egne personoplysninger
 • berigtigelse
 • sletning af dine data
 • begrænsning af behandling
 • dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • indsigelse

Hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller ønsker adgang til oplysninger om dig hos Hurecon, skal du rette henvendelse til Margaret Petersen på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos dig

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig hos en tredjepart f.eks. LinkedIn, ved en online søgning m.v., og behandler disse personoplysninger uden, at du forinden har sendt os en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale. Hvis du herefter kommer i betragtning til en relevant stilling, vil du blive kontaktet telefonisk eller via mail og i den forbindelse blive oplyst nærmere om behandlingen af dine personoplysninger. Uanset om du i det tilfælde vil blive bedt om at indsende en jobansøgning, et CV eller andet relevant materiale, vil alle ovennævnte principper ligeledes gælde for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med denne proces.

 

Klage

Hvis du ønsker at klage over Hurecon’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Margaret Petersen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sende din klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300, København K

Telefonnummer: +45 33 19 32 00

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende lovgivning. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Vores erfaring

Alle koncepter hos Hurecon er udarbejdet med baggrund i mange års erfaringer, og vores sikkerhed/succesrate hører til blandt de bedste. De vil opleve, at den kvalitet Hurecon yder, gerne strækker sig lidt længere end andre gode konsulent virksomheder.

 

Værdigrundlag

 • Vi bygger vores forretning på tillid

 • Vi vil være et sikkert og pålideligt valg

 • Vi står inde for "no cure no pay"

 • Vi respekterer individet

 • Vi udfører excellent service