Personlighedsanalyse

Vi benytter os af personlighedsanalyser, fordi det er et fantastisk redskab til at skabe en dynamisk, effektiv og seriøs dialog med kandidaten. Vi mener det er vigtigt at få klarlagt – i dialog med kandidaten – hvad der motiverer, og hvad der disharmonerer. Vi har valgt bl.a. at benytte os af Gordons testpakke, fordi det er en af de bedste testpakker på markedet. Testpakken er anerkendt, og den giver meget præcise udsagn om forskellige egenskaber, som vi snakker om ved feedback.

chilling computer couch 7076 resize

Personanalysen benyttes som redskab både med relevante kandidater til et givet job og ved coaching forløb, karrierevejledning og outplacement/replacement.

Vi benytter os også af praktiske opgaver som logiske, reflektoriske og analytiske test.

Gordons samlede test

Gordons samlede testpakke GPP-I, SPV og SIV er klassificeret som A plus og kun psykologer, cand.pæd og certificerede brugere må benytte den. Den måler på 20 personlighedsfaktorer ud fra 360 udsagn.

Vi mener, at alle kandidater skal have feedback af en certificeret bruger.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen træk, der kun er positive eller negative – det kommer helt an på den stilling, man skal bestride.

Testpakken er delt op i tre moduler, som er effektive hver for sig, men kombineret er det et af de bedste og dybeste dialogværktøjer på markedet.

Leonard V. Gordon, PhD

Gordons samlede testpakke GPP-I, SPV og SIV er godkendt af dansk psykologisk forlag og måler 20 personlighedsfaktorer ud fra 360 udsagn.

Vi benytter os af personlighedsanalyser fordi det er et fantastisk redskab til at skabe en god dyb og seriøs dialog med kandidaten. Vi mener det er vigtigt at få klarlagt – i dialog med kandidaten – hvad der motiverer og hvad der disharmonerer. Vi har valgt at benytte os af Gordons testpakke fordi det er en af de bedste testpakker på markedet. Testpakken er anerkendt og den giver meget præcise udsagn om forskellige egenskaber som vi snakker om ved feedback.

 • Vi benytter os også af praktiske opgaver som logiske, reflektoriske og analytiske test.
 • Vi mener at alle kandidater – uanset om kandidaten får jobbet eller ej – skal have feedback af en certificeret bruger. Kandidaten har jo brugt tid og kræfter på at udfylde svarskemaerne og så er denne naturligvis også meget nysgerrig efter at høre hvad udfaldet er blevet.
 • I forbindelse med god etisk skik vil det aldrig ske at to kandidater møder hinanden og udfyldelse af svarskemaer udfyldes altid i enerum eller derhjemme hvor der er ro.
 • Dansk Psykologisk Forbund (DPF) udsteder og certificerer Gordons testpakke.
 • Gordons testpakke er klassificeret som A plus og kun psykologer, cand.pæd og certificerede brugere må benytte den. Det underbygger at det er et yderst professionelt værktøj som skal behandles respektfuldt.
 • Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen træk, der kun er positive eller negative – det kommer helt an på den stilling, man skal bestride.
 • Gordons test er delt op i tre moduler som er effektive hver for sig, men kombineret er det et af de bedste og dybeste dialogværktøjer på markedet.
 • Nedenstående er beskrevet hvad de tre moduler hjælper med at tydeliggøre.

GPP-I (Gordons Personal Profile – Inventory)  er en særdeles velunderbygget og velrenommeret amerikansk test, der gennem årene har været genstand for omfattende undersøgelser. Den anses for at være et af de mest pålidelige og troværdige instrumenter på markedet. Testen retter sig primært mod områder inden for erhvervslivet, men har i Danmark fået en helt central placering inden for det kliniske område i forbindelse med revalidering og lignende rådgivnings- og vurderingsopgaver. GPP-I er særdeles velegnet, hvis man har behov for en hurtig og sikker vurdering af centrale generiske personlighedstræk.

SPV (Survey of Personal Values) er en test til afdækning af personlige værdier i erhvervsrelaterede sammenhænge. Med personlige værdier menes, hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende påtager sig og udfører arbejdsopgaver; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i erhvervsmæssige sammenhænge. Det personlige sæt af værdier anses for at være af afgørende betydning for, hvilke arbejdsopgaver en person kan varetage, og på hvilken måde personen vil varetage dem. Den enkeltes tilfredshed og effektivitet i en given jobsammenhæng vil være bestemt af, hvorvidt vedkommendes værdier kan komme til udtryk heri. Det er derfor vigtigt at tilstræbe et match mellem jobfunktion og den person, der skal udfylde funktionens værdier.

SIV (Survey of Interpersonal Values) er en test til afdækning af interpersonelle værdier i erhvervsrelaterede sammenhænge. Med interpersonelle værdier menes, hvilke motiver og mål testpersonen har, når vedkommende omgås andre mennesker; hvad der anses for at være væsentligt eller mindre væsentligt i sociale og samarbejdsmæssige relationer – fx i forhold til kollegaer, kunder og bekendtskaber. Det interpersonelle sæt af værdier anses for at være af afgørende betydning for, hvilke arbejdsrelationer en person kan indgå i, og på hvilken måde personen vil indgå i dem. Den enkeltes tilfredshed og effektivitet i en given jobsammenhæng vil være bestemt af, hvorvidt vedkommendes værdier kan komme til udtryk heri. Det er derfor vigtigt at tilstræbe et match mellem jobfunktion og den person, der skal udfylde funktionens værdier.

Vores erfaring

Alle koncepter hos Hurecon er udarbejdet med baggrund i mange års erfaringer, og vores sikkerhed/succesrate hører til blandt de bedste. De vil opleve, at den kvalitet Hurecon yder, gerne strækker sig lidt længere end andre gode konsulent virksomheder.

 

Værdigrundlag

 • Vi bygger vores forretning på tillid

 • Vi vil være et sikkert og pålideligt valg

 • Vi står inde for "no cure no pay"

 • Vi respekterer individet

 • Vi udfører excellent service